Wizyta delegacji Kazachstanu i rozmowy o edukacji przedszkolnej

W dniach 21−24 listopada 2017 r. przebywała w Warszawie delegacja Ministerstwa Edukacji i Nauki Republiki Kazachstanu. W ostatnim dniu pobytu w Polsce goście odwiedzili Ośrodek Rozwoju Edukacji. Głównym tematem spotkania były polskie doświadczenia w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – reforma systemu oświaty, podstawa programowa oraz programy nauczania przedszkola i szkoły podstawowej, organizacja procesu edukacyjnego.

Wicedyrektor ORE Beata Jancarz-Łanczkowska wprowadziła gości w ogólne aspekty działania Ośrodka, zaś kwestie nauczania i wychowania dziecka młodszego przedstawiła Iwona Konopka z Wydziału Innowacji i Rozwoju. Uczestnicy wizyty byli także zainteresowani systemem awansu zawodowego i doskonalenia nauczycieli.

Ze strony Kazachstanu uczestnikami byli:

  • Biżan Igenbajewa – dyrektor Centrum Republikańskiego „Dzieciństwo przedszkolne” Ministerstwa Edukacji i Nauki Republiki Kazachstanu;
  • Aimen Mamyrchanowa – wiceprezes Krajowej Akademii Edukacji im. I. Altynsarina Ministerstwa Edukacji i Nauki Republiki Kazachstanu;
  • Szahrizada Rasz – zastępca dyrektora ds. nauczania i edukacji w szkole podstawowej – liceum 71 z Astany;
  • Zinaida Sażnova – kierownik żłobka nr 26 z Astany;
  • Tatyana Sukhotina – attachè Ambasady Republiki Kazachstanu w Polsce.
Flaga Kazachstanu i Polski
Flaga Kazachstanu i Polski
Goście z Kazachstanu i gospodarze wizyty
prezentacja Iwony Konopki o edukacji wczesnoszkolnej
wicedyrektor Beata Jancarz-Łanczkowska_prezentacja powitalna

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa