Warsztat pracy polonisty

W roku szkolnym 2017/2018 zaplanowano następujące formy doskonalenia:

Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach języka polskiego w liceum
i technikum 

Cel: przygotowanie uczestników do wspierania nauczycieli języka polskiego liceów i techników w wykorzystywaniu w pracy z uczniami technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Termin i miejsce szkolenia: 21–23, 23–25 lutego 2018 r., Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku

Edukacja polonistyczna z wykorzystaniem metody tutoringu 

Cel: upowszechnianie tutoringu jako metody służącej edukacji polonistycznej w liceum i technikum oraz wyposażenie uczestników w umiejętność stosowania tej metody.

Termin i miejsce szkolenia: 11–13 kwietnia 2018 r., Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku

Edukacja polonistyczna – zmiany programowe w szkołach ponadpodstawowych

Cel: przygotowanie uczestników do wspierania nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych w realizacji od 1 września 2019 r. nowej podstawy programowej języka polskiego.

Termin i miejsce szkolenia: 13–15, 15–17 czerwca 2018 r., Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku

Informacji o szkoleniach udziela:

Agnieszka Romerowicz
tel. 22 570 83 24
e-mail: agnieszka.romerowicz@ore.edu.pl

Materiały dla nauczycieli języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych

Idź do góry
Ośrodek Rozwoju Edukacji