Etap 3. Nabór na autorów i recenzentów kryteriów weryfikacji określonych w PPKZ

Poszukujemy autorów oraz recenzentów kryteriów weryfikacji określonych w podstawach programowych kształcenia w zawodach (PPKZ).

Szczegóły i zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji zadania 1.: Opracowanie zmodyfikowanych PPKZ oraz suplementów do dyplomów, w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3: Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”.

Termin rekrutacji: do 23 listopada 2017 r. do godziny 12.00.

Ostatnia aktualizacja: