E-learning „Podstawy poradnictwa edukacyjno-zawodowego”

Serdecznie zapraszamy na kurs „Podstawy poradnictwa edukacyjno-zawodowego”. Omawiane treści łączą teorię poradnictwa zawodowego z praktyką, pozwalają na przyjrzenie się procesowi doradczemu w kontekście relacji doradca – klient.

Szkolenie wprowadza do tematyki poradnictwa zawodowego oraz zagadnień i aktów prawnych regulujących jego funkcjonowanie w różnych instytucjach. Poruszone zostaną także zagadnienia dotyczące organizacji pracy doradcy zawodowego oraz metod i technik przydatnych w prowadzeniu poradnictwa indywidualnego i grupowego.

Kurs trwa od 30 listopada do 21 grudnia 2017 r. i będzie prowadzony metodą online na platformie Moodle ORE.

Uczestnikami szkolenia mogą zostać nauczyciele prowadzący zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego, w szczególności ci, którzy rozpoczęli swoją pracę w  2017/2018 roku.

Formularz zgłoszeniowy

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa