Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu

Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu to projekt Klubu Jagiellońskiego realizowany przy pomocy Fundacji PKO Banku Polskiego od 2012 r. Zaczynaliśmy w 5 województwach. W tym roku po raz trzeci będziemy obecni w całej Polsce. Nasza inicjatywa jest jedną z największych kuźni młodzieżowych projektów społecznych! Pracujemy dla dobra Polski i tej samej postawy uczymy młodzież: profesjonalnie i praktycznie, na poważnie i z uśmiechem. Łącząc tradycję z nowoczesnością realizujemy trzy ścieżki naszej działalności: pielęgnujemy kulturę pamięci, przygotowujemy do samorządności i promujemy patriotyzm gospodarczy. Z sukcesem zachęcamy uczestników, aby przeszli od narzekania do działania.

Z początkiem listopada prowadzący Akademię ruszyli do szkół średnich, by przeprowadzić z uczniami warsztaty z zakresu parlamentaryzmu i samorządności, które w ciekawy i angażujący sposób pokazują, jak funkcjonuje Parlament oraz Rada Miasta. Uczniowie wcielają się w polityków, zderzając tym samym swoje wyobrażenia, czy też oczekiwania z realiami politycznej praktyki i własnymi działaniami. Drugim celem Akademii jest pokazanie uczniom, że patriotyzm to nie tylko wspomniane flagi i marsze, ale przede wszystkim działanie, zwłaszcza na rzecz lokalnej ojczyzny, na której kształtowanie mają realny wpływ. Dlatego po zakończeniu warsztatów uczestnicy wraz z prowadzącymi zajęcia, wypracowują i realizują autorski projekt społeczny, który bierze udział w konkursie o Nagrodę Eksperta.

Zwieńczeniem Akademii jest Wielki Finał, na który zaproszone są wszystkie grupy realizujące projekt społeczny i aktywnie włączą się w realizację pozostałych zadań i rywalizację na platformie Politikon.
Zapraszamy szkoły średnie z całego kraju oraz grupy zrzeszające młodzież w wieku 16–19 roku życia do udziału w VI edycji Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu. Nabór chętnych grup ma charakter
ciągły i trwa w zasadzie od października do marca. Zajęcia w szkołach odbywają się między 6 listopada 2017 r. a 30 kwietnia 2018 r. Zapraszamy więc wszystkich zainteresowanych do kontaktu.

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę: anp.kj.org.pl
Zgłoszenia grup można wysyłać na adres anp@kj.org.pl lub za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej.

Załączniki:

Broszura informacyjna ANP

Ostatnia aktualizacja: