Uaktualnienie aktów prawnych na stronie

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych zaprasza zainteresowanych do lektury uaktualnionych na stronie Wydziału zapisów prawa oświatowego dotyczących: edukacji włączającej, kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Czytaj więcej

Ostatnia aktualizacja: 18 lipca 2018