„Temat: Europa” − konkurs na scenariusz lekcji europejskiej

Konkurs skierowany jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów a także pracowników bibliotek w szkołach ponadpodstawowych: gimnazjach, liceach, technikach, zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach specjalnych.  Organizatorem konkursu jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Scenariusze mogą być zgłaszane w następujących obszarach tematycznych:

  • Geneza integracji europejskiej
  • Moje prawa w Unii Europejskiej
  • Jak funkcjonuje Unia Europejska? Kto? Co? Jak?
  • Wartości europejskie
  • Kulturalna Europa
  • Bezpieczna Europa (pokój, bezpieczeństwo, dobrobyt)
  • Europa badań i odkryć naukowych
  • EURO w portfelu
  • Przyszłość Europy

Scenariusz lekcji można przesłać od 1 października do 15 listopada 2017 roku do godz. 23:59,
na adres mailowy konkurs@lekcjaeuropejska.pl strona konkursu: www.lekcjaeuropejska.pl

Autorzy nagrodzonych scenariuszy wezmą udział w trzydniowym wyjeździe studyjnym do Brukseli na spotkania z przedstawicielami wybranych przez Organizatora instytucji unijnych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji zachęcają wszystkich nauczycieli do udziału w konkursie.

Załączniki:

Plakat

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa