Ruszył pilotaż działań doradczych!

W październiku udało nam się skompletować zespół 60 doradców i druga część pilotażu ramowego programu szkoleniowo-doradczego przeznaczonego dla kadry kierowniczej szkół/przedszkoli, opracowanego w ramach projektu, ruszyła pełną parą!

Uczestnicy projektu zostali zobowiązani do zorganizowania w roku szkolnym 2017/2018 procesu zewnętrznego wspomagania w swojej placówce: od diagnozy potrzeb rozwojowych, poprzez przeprowadzenie działań niezbędnych do ich zaspokojenia, aż po wnioski i wskazówki na przyszłość. Dyrektorzy prowadzą go we własnym rytmie, zgodnie z harmonogramem, niemniej jednak – zgodnie z założeniem projektu – nastawiają się na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów i próbują przełożyć na praktykę wiedzę zdobytą podczas cyklu szkoleń „Jak kształtować kompetencje kluczowe uczniów”.

Rolą doradcy jest zaś wsparcie dyrektora w przygotowaniu się do tegorocznego procesu wspomagania oraz podczas jego realizacji. Mogą oni przedyskutować z nimi, jak wygląda otoczenie placówki, na kogo można liczyć, z jaką placówką doskonalenia, poradnią czy biblioteką można nawiązać współpracę, by proces wspomagania przeszedł w sposób efektywny. Mogą pomóc również znaleźć odpowiedź na pytanie, co mogę zrobić w swojej placówce, by kompetencje kluczowe były kształtowane, co zrobić, aby zwiększyć motywację nauczycieli, wspierać ich we wdrażaniu zmian, utrzymaniu efektów wspomagania itp.

Doradcy, wspólnie z zespołem projektowym, będą się również przyglądać samodzielnym działaniom dyrektorów, by dowiedzieć się, na ile samo procesowe wspomaganie szkół wpisało się już w rzeczywistość szkolną i w jaki sposób próbuje się zaszczepić temat kształtowania kluczowych kompetencji uczniów.

Działania doradcze prowadzone są przez doradców bezpośrednio lub za pośrednictwem sieci doskonalenia.

Zapraszamy do obejrzenia galerii. Na zdjęciach uwieczniliśmy doradców przygotowujących się do swojej roli – spotkania odbyły się w pierwszej połowie października 2017 r.

 

 

grupa pracuje w tle efekty wcześniejszych ćwiczeń
grupy pracują intensywnie - kształtujemy kompetencje kluczowe
kompetencje kluczowe i wartości
proces wspomagania - pomysy na realizację i ryzyko
uczestnicy tworzą fabułę - wykorzystujemy kompetencje kluczowe
uczestniczka prezentuje efekt pracy grupy

Ostatnia aktualizacja: