Kurs e-learningowy „Jak przygotować kurs on-line na platformie Moodle”

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego ogłasza rekrutację na bezpłatny kurs „Jak przygotować kurs on-line na platformie Moodle”  realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej.

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli, którzy będą przygotowywać kursy on-line w swojej placówce. Tworzenie kursu on-line wymaga odpowiedniego metodycznego przygotowania zajęć, w tym opanowania umiejętności tworzenia i doboru materiałów dydaktycznych, prawidłowego komponowania i osadzania na platformie. Aktywny udział w kursie pozwoli jego uczestnikom zdobyć taką wiedzę i umiejętności, by w przyszłości mogli oni samodzielnie stworzyć własny kurs on-line, wykorzystując w tym celu możliwości platformy Moodle.

Na tym kursie uczestnicy zdobędą podstawowe umiejętności pracy na znanych i nieznanych składowych platformy Moodle: Forum, Chat, Słownik, Głosowanie, Wiki, Zadanie, Quiz, Opinia zwrotna. Będą wykonywali ćwiczenia praktyczne pracując zdalnie indywidualnie i grupowo. Wiedza i doświadczenie uzyskane po ukończeniu tego kursu pozwoli jego uczestnikom na szersze stosowanie wybranych składowych platformy Moodle – przeznaczonych do realizacji wyszukanych zadań edukacyjnych, dostosowując je do określonych wymagań metodycznych  i swoich potrzeb.

Rekrutacja zostanie zakończona w dniu 19.10.2017 r.
Chętnych zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego
Więcej informacji:

Andrzej Brzozowski email: andrzej.brzozowski@ore.edu.pl, telefon: (22) 345-37-13

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa