Kontakt z dzieckiem w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie

Scenariusz szkolenia dla pracowników oświaty „Kontakt z dzieckiem w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie”, autorstwa Katarzyny Fenik-Gaberle i Renaty Kałuckiej ma  służyć jako kolejna pomoc dydaktyczna dla osób realizujących szkolenie z zakresu procedury Niebieskich Kart w oświacie. Opracowanie stanowi propozycję sposobu prowadzenia przez psychologa szkolnego, pedagoga, pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznej lub doradcę metodycznego szkolenia dotyczącego problematyki kontaktu z dzieckiem, co do którego zachodzi podejrzenie, że może doznawać przemocy w rodzinie.

Scenariusz przekazujemy w okresie wprowadzania kolejnych zmian do Kodeksu karnego – tym razem  dotyczących odpowiedzialności karnej za niezawiadomienie właściwych organów o przemocy wobec dziecka. Są to nowe i ważne rozwiązania prawne, powiązane ze skutecznością pomocy udzielanej dzieciom i stwarzające jeszcze większe zapotrzebowanie osób zajmujących się pomaganiem na profesjonalną wiedzę z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Każde dziecko w Polsce, będące ofiarą przemocy w domu rodzinnym, może ujawnić swojemu nauczycielowi czy wychowawcy własne przeżycia – liczymy, że być może trafi na osobę, która w wyniku zajęć szkoleniowych zyska kompetencje i pomoże swojemu podopiecznemu i jego rodzinie.

Potrzeby szkoleniowe pracowników oświaty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są znacznie większe niż przewiduje to tematyka proponowanych pojedynczych zajęć – zalecamy więc skorzystanie ze scenariusza na temat algorytmu postępowania w sytuacji podejrzenia przemocy wobec dziecka, wcześniej przygotowanego dla Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Scenariusz składa się ze specjalnie przygotowanej w programie Power Point prezentacji oraz Poradnika trenera.

Proponowana problematyka szkolenia obejmuje:

  • podstawowe informacje dotyczące przemocy w rodzinie (zachęcamy też do skorzystania z wcześniejszych opracowań Ośrodka Rozwoju Edukacji);
  • omówienie sytuacji ujawniania przemocy wobec dziecka;
  • istotne aspekty rozmowy na temat bezpieczeństwa w rodzinie – zarówno z młodszym, jak i ze starszym dzieckiem;
  • praktyczne wskazówki dotyczące oceny stopnia bezpieczeństwa dziecka;
  • aspekty etyczne, związane z reagowaniem na ujawnienie przez dziecko doświadczeń przemocy.
Kontakt z dzieckiem w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie PREZENTACJA: Kontakt z dzieckiem w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie

Ostatnia aktualizacja: 5 grudnia 2018