Zostań koordynatorem sieci

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach realizacji projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza otwarty nabór, którego celem jest wyłonienie koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia.

Szczegóły dotyczące udziału w tym postępowaniu w BIP ORE.

Ostatnia aktualizacja: