Sieci tematyczne dla samorządowców uczestniczących w pilotażu

Informujemy, że w najbliższym czasie ruszają sieci dotyczące wybranych obszarów tematycznych, wokół których skupia się praca i wymiana doświadczeń samorządowców.

Tematyczne sieci współpracy i samokształcenia:

  1. Twarde wyniki wspomagania (pdf. 316 kB) – moderator: Jarosław Kordziński
  2. Skuteczne inicjowanie, realizowanie i wdrażanie procesowego wspomagania w JST (pdf. 321 kB) – moderatorzy: Zofia Domaradzka-Grochowalska i Dorota Tomaszewicz
  3. Wspomaganie przez finansowanie (pdf. 311 KB) – moderator: Liliana Zientecka
  4. Tak krawiec kraje, jak mu materiału staje…, czyli efektywne wydatkowanie środków finansowych JST na realizację zadań oświatowych (pdf. 321 kB) – moderator: Katarzyna Zychowicz
  5. Dobra diagnoza, czyli jaka? (pdf. 315 kB)– moderator: Aleksandra Kuźniak
  6. Dobra diagnoza, czyli jaka? (pdf. 315 kB) – moderator: Marcin Wojtkowiak
  7. Dylematy zarządzania (pdf. 316 kB) – moderatorzy: Ewa Halska, Maria Utracka
  8. Dylematy zarządzania (pdf. 316 kB) – moderator: Maria Utracka

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi tematycznych sieci współpracy i samokształcenia. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w sieciach!

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: