Projekty podstaw programowych kształcenia w zawodach

W dniach 16–17 września 2017 r. odbyło się ostatnie spotkanie autorów modyfikacji podstawy programowej kształcenia w zawodach w ramach projektu pozakonkursowego PO WER „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”.

W okresie od 3 czerwca do 25 września 2017 r. przedstawiciele rynku pracy i nauczyciele w zespołach wypracowali projekty podstaw programowych do 73 zawodów. W spotkaniach z autorami uczestniczyli przedstawiciele ministerstw właściwych dla zawodów. Pracę zespołów koordynowała Urszula Blicharz – ekspert zadania. Realizację projektu wspierał Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Instytut Badań Edukacyjnych.

Opracowane projekty są obecnie konsultowane z departamentami ministerstw właściwych dla zawodów, a następnie będą przedmiotem analizy podczas seminariów branżowych z przedstawicielami rynku pracy, stowarzyszeń i związków zrzeszających pracodawców i pracobiorców w danej branży.

Tylko dyskusja i dialog pozwolą na wypracowanie rzetelnego materiału, który będzie podstawą edukacji zawodowej realizowanej w nowej strukturze kształcenia zawodowego.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa