Ośrodek Rozwoju Edukacji – beneficjent projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń” – poszukuje wykonawcy materiałów promocyjnych wraz z dostawą

Ośrodek Rozwoju Edukacji – beneficjent projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 – poszukuje wykonawcy materiałów promocyjnych wraz z dostawą.

Szczegóły na stronie BIP

Ostatnia aktualizacja: