Mapy Szkół Odkrywców Talentów

Sieci „Szkół Odkrywców Talentów” (SOT) i „Miejsc Odkrywania Talentów” (MOT) powstały w 2010 r. w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Zainteresowanie placówek tą inicjatywą obrazują mapy SOT i MOT.

Z reformą systemu edukacji w roku szkolnym 2017/2018 wiąże się zmiana ustroju szkolnego. W związku z tym proponujemy rozwiązanie, które umożliwi zarówno zachowanie trwałości dotychczasowej mapy SOT, jak i da możliwość zamieszczania szkół, które otrzymają Tytuł po zmianie ustroju.

Funkcjonować będą dwie mapy „Szkół Odkrywców Talentów”: jedna w latach 2010–2016/2017, a druga od 2017/2018.

Wszystkie placówki, które dotychczas otrzymały Tytuł powinny spełniać wymagania regulaminowe na dotychczasowych warunkach. Natomiast szkoły, które w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania, wspierania zdolności, zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży, zapraszamy do ubiegania się o nadanie Tytułu zgodnie z Regulaminem.

Ostatnia aktualizacja: 26 stycznia 2018