Opracowanie koncepcji i wykonanie według niej 10 zestawów materiałów dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach realizacji projektu "Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, planuje zlecenie usługi obejmującej opracowanie koncepcji i wykonanie według niej 10 zestawów materiałów dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

Materiały te będą wykorzystywane m.in. w trakcie pilotażu modelu szkoły ćwiczeń. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wycenę usługi według specyfikacji podanej  w Biuletynie Informacji Publicznej

Propozycję wyceny należy wysłać w formie uzupełnionego formularza do czwartku 31 sierpnia 2017 do godziny 14:00  na  adres e-mailowy joanna.borgensztajn@ore.edu.pl.

Ostatnia aktualizacja: