Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna23–31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe

 • 14–27 stycznia 2019 r. województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
 • 21 stycznia – 3 lutego 2019 r. województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie
 • 28 stycznia – 10 lutego 2019 r. województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
 • 11–24 lutego 2019 r. województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r. − wiosenna przerwa świąteczna

Egzamin ósmoklasisty
na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku (pdf.870 KB)

 • W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w
  semestrze wiosennym:
  • w terminie głównym:
   język polski – 15 kwietnia 2019 r.
   matematyka – 16 kwietnia 2019 r.
   język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r.
  • w terminie dodatkowym
   język polski – 3 czerwca 2019 r.
   matematyka – 4 czerwca 2019 r.
   język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r.

Egzamin gimnazjalny
na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku (pdf.870 KB)

 • W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym
  • w terminie głównym
   część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r.
   część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r.
   język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r.
  • w terminie dodatkowym
   część humanistyczna – 3 czerwca 2019 r.
   część matematyczno-przyrodnicza – 4 czerwca 2019 r.
   język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r.
 • W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym
  • w terminie głównym:
   część humanistyczna – 9 stycznia 2019 r.
   część matematyczno-przyrodnicza – 10 stycznia 2019 r.
   język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r.
  • w terminie dodatkowym
   część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r.
   część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r.
   język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r.

Egzamin maturalny
na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku (pdf.870 KB)

Termin główny dla absolwentów wszystkich typów szkół

 • od 9 do 22 maja (oprócz 12 i 19 maja) – część ustna egzaminu maturalnego (język polski, języki mniejszości narodowych, język łemkowski, język kaszubski)
 • od 6 do 25 maja (oprócz 12 i 19 maja) – część ustna egzaminu maturalnego (języki obce nowożytne)
 • od 6 do 23 maja – część pisemna egzaminu maturalnego

Termin dodatkowy dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie

 • od 3 do 8 czerwcaczęść ustna egzaminu maturalnego (język polski, języki mniejszości narodowych,
  języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski)
 • od 3 do 19 czerwca – część pisemna egzaminu maturalnego

Termin poprawkowy dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

 • 20 sierpnia 2019 r.część pisemna
 • 20–21 sierpnia 2019 r.część ustna

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 9 i 10 oraz oddziałów dotychczasowych trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września)
26 kwietnia 2019 r.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego
4 stycznia 2019 r.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych, w szkołach dla dorosłych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 9) i w oddziałach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego
25 stycznia 2019 r.

Egzamin maturalny
(ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej)
www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje
www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starej-formule/komunikaty-i-informacje

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje
www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule-2/komunikaty-i-informacje)

21 czerwca 2019 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r. – ferie letnie.

Źródło: men.gov.pl, cke.gov.pl

Ostatnia aktualizacja: 5 września 2018

Idź do góry