III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami – 25 października w Warszawie

Komitet Organizacyjny III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami zaprasza do wzięcia udziału w Kongresie. Głównym celem wydarzenia jest wypracowanie wytycznych dla nowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Rozumiemy przez to:

  • priorytety Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami
  • założenia dla ustaw wdrażających nowy system wsparcia.

W ten sposób nawiążemy do bieżących prac Rządu związanych między innymi ze Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju i programem „Za życiem”.

Od 2015 r. spotykamy się na Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami, by domagać się równych praw. Gwarantuje je nam Konwencja ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, którą Polska ratyfikowała w 2012 r. Mimo to nasze prawo do godnego i niezależnego życia ciągle nie jest realizowane. A to znacząco utrudnia nam i naszym rodzinom codzienne funkcjonowanie. Dlatego naszym tegorocznym hasłem jest „ZA NIEZALEŻNYM ŻYCIEM”.

Na stronie konwencja.org znajdziecie Państwo formularz zgłoszeniowy dla uczestników III Kongresu i szczegółowe informacje. Udział w Kongresie jest bezpłatny dla uczestników. Liczba miejsc ograniczona.

Zapraszamy.

Ostatnia aktualizacja: 26 stycznia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa