Trzecie spotkanie autorów modyfikacji podstawy programowej kształcenia w zawodach

W weekend 15–16 lipca 2017 r. odbyło się trzecie spotkanie w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”. Podczas spotkania autorzy pracowali nad przygotowaniem projektu podstawy programowej kształcenia w zawodach (PPKZ) uwzględniającej opinie partnerów społecznych.

Aktywną i twórczą pracę autorów wspierali przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska. Obecnie opracowane projekty będą konsultowane z przedstawicielami ministerstw właściwych dla zawodów, których uwagi są cenną wskazówką do dalszej pracy.

Prace warsztatowe zespołów podczas dwóch dni spotkania koordynowała Urszula Blicharz.

 

autorzy modyfikacji PPKZ – sesja plenarna 15 lipca 2017
autorzy modyfikacji PPKZ – sesja plenarna 15 lipca 2017
Urszula Blicharz – ekspert zadania
zajecia warsztatowe?????????????

Ostatnia aktualizacja: