Spotkanie zespołu autorów rekomendacji do rozporządzenia MEN

W dniach 12–13 lipca 2017 r. w Warszawie odbyło się pierwsze z czterech spotkań zespołu autorów rekomendacji do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczącego doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty. W skład zespołu weszli dyrektorzy przedszkoli i szkół, praktycy (doradcy zawodowi i inne osoby realizujące doradztwo zawodowe w szkołach lub placówkach), przedstawiciele środowiska akademickiego oraz reprezentanci otoczenia społecznego szkoły.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu pozakonkursowego „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”, Oś priorytetowa II: „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.14. „Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego