Seminarium podsumowujące testowanie programów z doradztwa

5 lipca 2017 r. w Warszawie odbyło się seminarium podsumowujące testowanie ramowych programów doradztwa edukacyjno-zawodowego dla gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych, techników, liceów ogólnokształcących i szkół policealnych. Programy wypracowane w ramach projektu pilotażowo realizowano w 26 szkołach w całej Polsce w roku szkolnym 2016/2017.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 95 osób. Byli to przedstawiciele szkół biorących udział w badaniu: dyrektorzy szkół i tutorzy testowania, a także autorzy programów realizacji doradztwa wraz z materiałami wspierającymi (m.in. scenariuszami zajęć) i eksperci-konsultanci.

Podczas spotkania omówiono proces przygotowania badania od strony merytorycznej i organizacyjnej. Przebieg testowania oraz jego jakościowe i ilościowe wyniki zostały przedstawione przez firmę przeprowadzającą ewaluację zewnętrzną.

Programy wraz z narzędziami ich realizacji zostaną dostosowane do nowej struktury systemu oświaty oraz dokumentów związanych z reformą systemu oświaty.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu pozakonkursowego „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

{phocagallery view=category|categoryid=353|limitstart=0|limitcount=8}

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa