Przedstawiciele ORE w Krajowym Zespole Ekspertów ECVET

12 lipca w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się spotkanie robocze Krajowego Zespołu Ekspertów ECVET (europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym) powołanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Podczas spotkania dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, wręczył ekspertom nominacje. Otrzymali je:

1. Piotr Bartosiak, Ministerstwo Edukacji Narodowej,
2. Urszula Berlińska, Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
3. Aleksandra Dąbrowska, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku,
4. Bogdan Kruszakin, Ośrodek Rozwoju Edukacji,
5. Bożena Mayer-Gawron, Ośrodek Rozwoju Edukacji,
6. Agata Poczmańska, Instytut Badań Edukacyjnych,
7. Paweł Salamon, przedstawiciel pracodawców (Smolarnia Hotel & Restaurant z Trzcianki).

Eksperci ECVET spotkali się tuż po zakończeniu konferencji „Pracodawca – kluczowy partner w kształceniu zawodowym” zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W Ośrodku Rozwoju Edukacji przywitali ich Dyrektor Barbara Rudzińska-Mękal, która pogratulowała nominacji i zaprosiła do współpracy z ORE, oraz dr Paweł Poszytek.

Dalszą część spotkania poprowadzili eksperci z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Podstawowe założenia systemu ECVET przedstawił Rafał Hubczyk, a powiązanie systemu ECVET z inicjatywą Europass – Kinga Motysia. Omówiono także sprawy organizacyjne i plan pracy zespołu na rok 2017, przedyskutowano możliwości wykorzystania systemu ECVET dla wsparcia kształcenia i szkolenia zawodowego.

Kolejne spotkanie Zespołu Ekspertów planowane jest we wrześniu 2017 r.

O Zespole Ekspertów ECVET

Polski Zespół Ekspertów ECVET został powołany w 2012 r. w ramach umowy podpisanej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Komisją Europejską. W skład Zespołu wchodziło 9 Ekspertów nominowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Projekt był realizowany do 31 marca 2014 r., a jego głównymi celami były:
– promocja rozwoju i wdrożenia systemu ECVET, jako elementu idei uczenia się przez całe życie i strategii „Europa 2020”,
– implementacja działań wskazanych w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.06.2009 w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET). Od 1 kwietnia 2014 r. działania Zespołu Ekspertów ECVET są wpisane w plan pracy programu Erasmus+. Do głównych zadań Ekspertów należy:
– kontynuacja i upowszechnianie wyników prac realizowanych w latach 2012–2014,
– popularyzowanie informacji na temat ECVET,
– wspieranie władz krajowych w dalszym rozwoju systemu ECVET w Polsce,
– wspieranie realizatorów projektów mobilności zawodowej,
– promowanie systemu ECVET wśród pracodawców.

Ostatnia aktualizacja: