Etap 2. Rekrutacja recenzentów modyfikacji PPKZ – 6 grup zawodów

Zapraszamy do udziału w rekrutacji recenzentów do opracowania recenzji zmodyfikowanych podstaw programowych kształcenia (PPKZ) w zawodach w ramach 6 grup zawodów: 

  1. Budownictwo wodne i melioracje
  2. Garbarstwo
  3. Górnictwo odkrywkowe
  4. Górnictwo otworowe
  5. Przemysł skórzany
  6. Wiertnictwo

Szczegóły i zasady naboru dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2: Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy”.

Termin rekrutacji: 11 lipca 2017 r. do godziny 9.00.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa