Drugie spotkanie autorów modyfikacji podstawy programowej kształcenia w zawodach

W weekend 24 i 25 czerwca 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie autorów modyfikacji podstawy programowej kształcenia w zawodach (PPKZ) w ramach projektu PO WER „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3: Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”. Autorzy pracowali nad uszczegółowieniem efektów kształcenia do każdej kwalifikacji w zawodzie, a następnie określali warunki realizacji podstawy oraz oszacowali minimalną liczbę godzin na ich realizację. Spotkania, w których wzięło udział łącznie 176 uczestników, odbywały się w dwóch hotelach. Rozpoczęły się od podsumowania pracy autorów. Następnie przedstawiciel Instytutu Badań Edukacyjnych omówił Polską Ramę Kwalifikacji (PRK) jako jedno z ważniejszych narzędzi zintegrowanego systemu kwalifikacji.

W pracach zespołów autorów uczestniczyli przedstawiciele ministerstw właściwych dla zawodów. Nie tylko przedstawili koncepcję poszczególnych zawodów, lecz także aktywnie włączyli się w opracowanie efektów kształcenia i ich uszczegółowień. Wprowadzono wiele innowacyjnych rozwiązań do zawodów.

Pracę autorów modyfikacji podstawy programowej wspierali:

  • Emilia Maciejewska – Naczelnik Wydziału Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej;
  • Katarzyna Chmielewska – Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia;
  • Barbara Jaśniewicz – Główny Wizytator Departamentu Leśnictwa Ministerstwa Środowiska;
  • Iwona Szałkowska – przedstawiciel Departamentu Turystyki  Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ministerstwa Rozwoju przesłał opinie i stanowiska dotyczące kształcenia w zawodach podległych temu ministerstwu.

Efektem tego etapu prac są projekty podstawy programowej kształcenia w 48 zawodach, które przekazano do pierwszej recenzji. Trzecie spotkanie tej grupy autorów zaplanowane jest w dniach 15–16 lipca w Warszawie.

 

II spotkanie Autorzy
Wojciech Stęchły, ekspert merytoryczny Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie
Wojciech Stęchły wraz z autorami podczas wystąpienia „Opisywanie efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji rynkowej”
Autorzy modyfikacji podstawy programowej kształcenia w zawodach podczas pracy
Grupa zawodów Cukiernictwo i piekarstwo
Autorzy modyfikacji podstawy programowej kształcenia w zawodach podczas pracy
Autorzy modyfikacji podstawy programowej kształcenia w zawodach podczas pracy
Grupa zawodów Ochrony bezpieczeństwa osób i mienia
Urszula Blicharz – ekspert ORE, Wojciech Stęchły – ekspert IBE, Bogdan Kruszakin – kierownik Wydziału Edukacji dla Rynku Pracy ORE
Opisywanie efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji rynkowej
Urszula Blicharz – ekspert ORE, Wojciech Stęchły – ekspert IBE

 

Ostatnia aktualizacja: