Wizyta studyjna z Macedonii w ORE

30 maja gościliśmy przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Centrum Kształcenia Dorosłych w Republice Macedonii. Celem wizyty w naszym kraju było poznanie polskich doświadczeń we wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Wicedyrektor ORE Bożena Mayer-Gawron przedstawiła system naszego szkolnictwa zawodowego i zmiany, jakie zachodzą w nim na skutek reformy.

Jednym z najważniejszych wskaźników jakości edukacji zawodowej jest przydatność dla rynku pracy. Dlatego szczegółowo omówione zostały trzy etapy projektu PO WER „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”, praca nad podstawą programową kształcenia w zawodach (we współpracy z pracodawcami i innymi ministerstwami) oraz osiem poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Obie strony spotkania były zgodne co do tego, że ważnym zadaniem systemu edukacji jest zmiana postrzegania kształcenia zawodowego przez uczniów i ich rodziców – przekonanie, że każdy zawód jest ważny i potrzebny. Istotne znaczenie ma tu system doradztwa edukacyjno-zawodowego, który nie tylko pomaga na etapie wyboru szkoły, ale także wdraża u młodych ludzi postawę gotowości do podnoszenia kwalifikacji lub zmiany zawodu w zmieniających się okolicznościach życiowych.

Gości z Macedonii zaciekawiły nasze metody realizacji preorientacji i orientacji zawodowej: pomysły na wizyty w zakładach pracy, poznawanie tajników różnych zawodów, spotkania z pasjonatami pracy. Zapoznaliśmy naszych gości także z innymi działaniami Ośrodka Rozwoju Edukacji – na rzecz doskonalenia nauczycieli oraz wspomagania pracy szkół i placówek. Macedończycy podkreślali, że wszystkie doświadczenia z Polski pomogą im w przygotowaniu i wdrażaniu Krajowej Ramy Kwalifikacji w Macedonii − programie realizowanym wspólnie z Instytutem Badań Edukacyjnych i MEN. Celem tego programu jest wspieranie instytucji publicznych oraz przyczynianie się do rozwoju nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską. Eksperci z Polski będą wspólnie wspierali Ministerstwo Edukacji i Nauki w Skopje w procesie dostosowywania elementów systemu kwalifikacji do wymogów Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

 

Uczestnicy wizyty studyjnej z Macedonii i pracownicy ORE
Wicedyrektor ORE Bożena Mayer-Gawron prezentuje system edukacji zawodowej
Delegacja macedońska. Pierwsza od lewej tłumaczka Elżbieta Cirlić
Valentina Todorovska-Sokołowska (druga od prawej) mówi o działalności ORE
Goście z Macedonii i pracownicy ORE
Jerzy Bielecki prezentuje system doradztwa edukacyjno-zawodowego

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa