Spotkanie inaugurujące pilotaż szkoły ćwiczeń – poszukujemy 6 trenerów!

Group of People with Teamwork Concept Photo and Illustration
Group of People with Teamwork Concept Photo and Illustration

Ogłaszamy otwarty nabór trenerów do przeprowadzenie zajęć warsztatowych na spotkaniu inauguracyjnym Pilotażu szkoły ćwiczeń, w ramach realizacji projektu koncepcyjnego „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”. Adresatami zajęć warsztatowych jest kadra pedagogiczna szkół ćwiczeń – dyrektorzy, nauczyciele różnych typów szkół oraz trenerzy szkół ćwiczeń, przewidujemy dla 6 grup, tj.:

  • grupa 1: nauczyciele języków obcych,
  • grupa 2: nauczyciele matematyki,
  • grupa 3: nauczyciele informatyki,
  • grupa 4: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych.
  • grupa 5:  nauczyciele bibliotekarze,
  • grupa 6:  dyrektorzy szkół.
Termin zgłoszeń upływa 19 czerwca – godz. 12:00.
Termin realizacji zamówienia: 27 czerwca 2017 r. – przeprowadzenie warsztatów, 26 czerwca 2017 r. – spotkanie wyłonionych wykonawców z Zamawiającym

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania dla trenerów i formularz zgłoszeniowy w załączonych plikach.

Załączniki:

OPZ_warsztaty
Formularz zgłoszeniowy
Wymagania

Ostatnia aktualizacja: