Spotkanie autorów i redaktorów modyfikacji podstawy programowej kształcenia w zawodach

W dniach 10–11 czerwca 2017 r. w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2. Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy” odbyło się kolejne spotkanie autorów oraz redaktorów modyfikacji podstawy programowej kształcenia w zawodach. Nad dokumentami pracowało około 120 osób reprezentujących 12 branż zawodowych.

Wicedyrektor ORE Bożena Mayer-Gawron przywitała zaproszonych gości prezentacją głównych aspektów 3. etapu projektu. Znaczną część swojego wystąpienia poświęciła przedstawieniu nowych zasad modyfikacji podstawy programowej kształcenia w zawodach (PPKZ) oraz metodologii modyfikacji.

Kolejną prelegentką była Naczelnik Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Emilia Maciejewska. Jej prezentacja dotyczyła najświeższych planów związanych ze zmianami w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem nowej struktury podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Następnie Magdalena Mrozkowiak, ekspert wiodący, przekazała zespoły autorów (przedstawiciele szkół, placówek oświatowych, wyższych uczelni, pracodawców) pod skrzydła 12 doświadczonych trenerów. Autorzy, bazując na dotychczas obowiązujących PPKZ, rekomendacjach Zespołów Branżowych Partnerów Społecznych oraz stanowiskach ministerstw właściwych dla zawodów, pracowali nad modyfikacją podstaw programowych kształcenia w zawodach.

Prace warsztatowe koordynowali: Bożena Mayer-Gawron (Wicedyrektor ORE), Magdalena Mrozkowiak (ekspert wiodący zadania 1.), Monika Wojciechowska (ekspert wiodący zadania 2.).

Emilia Maciejewska – Naczelnik Wydziału Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej
Uczestnicy spotkania autorów i redaktorów modyfikacji PPKZ
Uczestnicy spotkania autorów i redaktorów modyfikacji PPKZ
Bożena Mayer-Gawron, Wicedyrektor ORE
Uczestnicy spotkania autorów i redaktorów modyfikacji PPKZ
Magdalena Mrozkowiak, ekspert wiodący zadania 1. w projekcie „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2. Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy”
Magdalena Mrozkowiak, ekspert wiodący zadania 1. w projekcie „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2. Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy”
autorzy, redaktorzy, trenerzy modyfikacji PPKZ podczas pracy
autorzy, redaktorzy, trenerzy modyfikacji PPKZ podczas pracy
autorzy, redaktorzy, trenerzy modyfikacji PPKZ podczas pracy
autorzy, redaktorzy, trenerzy modyfikacji PPKZ podczas pracy
autorzy, redaktorzy, trenerzy modyfikacji PPKZ podczas pracy
autorzy, redaktorzy, trenerzy modyfikacji PPKZ podczas pracy
autorzy, redaktorzy, trenerzy modyfikacji PPKZ podczas pracy
autorzy, redaktorzy, trenerzy modyfikacji PPKZ podczas pracy
autorzy, redaktorzy, trenerzy modyfikacji PPKZ podczas pracy
autorzy, redaktorzy, trenerzy modyfikacji PPKZ podczas pracy
autorzy, redaktorzy, trenerzy modyfikacji PPKZ podczas pracy

Ostatnia aktualizacja: