Prace nad modyfikacją podstawy programowej kształcenia w zawodach

W dniach 3–4 czerwca 2017 r. w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie autorów modyfikacji podstawy programowej kształcenia w zawodach (PPKZ) w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Gościliśmy autorów modyfikacji PPKZ aż dla 73 zawodów, w związku z czym prace toczyły się równolegle w dwóch hotelach. W pierwszym gości powitała wicedyrektor ORE Bożena Mayer-Gawron, która zaprezentowała cele i założenia 3. etapu projektu „Partnerstwo” oraz omówiła zasady modyfikacji PPKZ. Przedstawiła również metodologię modyfikacji podstaw programowych kształcenia w zawodach. Następnie wystąpiła Naczelnik Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Emilia Maciejewska, która omówiła planowane systemowe zmiany w kształceniu zawodowym oraz w budowie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

W drugim hotelu sesję plenarną prowadziły Anna Krajewska – menedżer 3. etapu projektu „Partnerstwo” oraz jego ekspert wiodący – Urszula Blicharz. Ministerstwo Edukacji Narodowej reprezentował Piotr Bartosiak – p.o. Zastępca Dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (DKZU). Tu również przedstawiono nową strukturę podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz omówiono metodologię jej opracowania.

Po sesji plenarnej zespoły autorów składające się z przedstawicieli szkół, placówek oświatowych i wyższych uczelni oraz pracodawców pod kierunkiem doświadczonych trenerów przystąpiły do pracy warsztatowej. Uczestnicy spotkania modyfikowali 73 PPKZ w zakresie różnych typów szkół, umiejętności zawodowych i kwalifikacji. Analizowali także dotychczasową podstawę programową pod kątem dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy, uwzględniając rekomendacje pracodawców (przedstawicieli branżowych zespołów społecznych) oraz opinie ministerstw właściwych dla zawodów. Eksperci zgłosili także własne propozycje dotyczące wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uczniów, jakie powinni oni zdobyć w procesie kształcenia zawodowego, aby wybierany zawód był atrakcyjny i umożliwiał skuteczne funkcjonowanie na rynku pracy.

Prace warsztatowe koordynowali Urszula Blicharz oraz Bogdan Kruszakin – kierownik Wydziału Edukacji dla Rynku Pracy ORE. Autorów modyfikacji PPKZ wspierali Iwona Szałkowska z Departamentu Turystyki (w zawodach podległych Ministerstwu Sportu i Turystyki) oraz Łukasz Marcisz, przedstawiciel Departamentu Edukacji Morskiej (w zawodach podległych Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej).

Kompetencje i doświadczenie autorów sprzyjały twórczej i konstruktywnej pracy. Kolejne spotkanie planowane jest na 24–25 czerwca 2017 r.

1
2
2
Emilia Maciejewska – Naczelnik Wydziału Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej
3
3
Spotkanie plenarne autorów modyfikacji PPKZ
5
8
9
Anna Krajewska – menadżer projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku”
Sesja  plenarna – 3 czerwca
Sesja  plenarna – 3 czerwca
Piotr Bartosiak - p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (DKZU) oraz Urszula Blicharz - Ekspert Wiodący projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku”
Piotr Bartosiak
Praca warsztatowa – branża ochrony bezpieczeństwa osób i mienia
Praca warsztatowa - branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna
Sesja plenarna – 4 czerwca
Urszula Blicharz

Ostatnia aktualizacja:

Prace nad modyfikacją podstawy programowej kształcenia w zawodach

W dniach 3–4 czerwca 2017 r. w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie autorów modyfikacji podstawy programowej kształcenia w zawodach (PPKZ) w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Gościliśmy autorów modyfikacji PPKZ aż dla 73 zawodów, w związku z czym prace toczyły się równolegle w dwóch hotelach. W pierwszym gości powitała wicedyrektor ORE Bożena Mayer-Gawron, która zaprezentowała cele i założenia 3. etapu projektu „Partnerstwo” oraz omówiła zasady modyfikacji PPKZ. Przedstawiła również metodologię modyfikacji podstaw programowych kształcenia w zawodach. Następnie wystąpiła Naczelnik Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Emilia Maciejewska, która omówiła planowane systemowe zmiany w kształceniu zawodowym oraz w budowie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

W drugim hotelu sesję plenarną prowadziły Anna Krajewska – menedżer 3. etapu projektu „Partnerstwo” oraz jego ekspert wiodący – Urszula Blicharz. Ministerstwo Edukacji Narodowej reprezentował Piotr Bartosiak – p.o. Zastępca Dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (DKZU). Tu również przedstawiono nową strukturę podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz omówiono metodologię jej opracowania.

Po sesji plenarnej zespoły autorów składające się z przedstawicieli szkół, placówek oświatowych i wyższych uczelni oraz pracodawców pod kierunkiem doświadczonych trenerów przystąpiły do pracy warsztatowej. Uczestnicy spotkania modyfikowali 73 PPKZ w zakresie różnych typów szkół, umiejętności zawodowych i kwalifikacji. Analizowali także dotychczasową podstawę programową pod kątem dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy, uwzględniając rekomendacje pracodawców (przedstawicieli branżowych zespołów społecznych) oraz opinie ministerstw właściwych dla zawodów. Eksperci zgłosili także własne propozycje dotyczące wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uczniów, jakie powinni oni zdobyć w procesie kształcenia zawodowego, aby wybierany zawód był atrakcyjny i umożliwiał skuteczne funkcjonowanie na rynku pracy.

Prace warsztatowe koordynowali Urszula Blicharz oraz Bogdan Kruszakin – kierownik Wydziału Edukacji dla Rynku Pracy ORE. Autorów modyfikacji PPKZ wspierali Iwona Szałkowska z Departamentu Turystyki (w zawodach podległych Ministerstwu Sportu i Turystyki) oraz Łukasz Marcisz, przedstawiciel Departamentu Edukacji Morskiej (w zawodach podległych Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej).

Kompetencje i doświadczenie autorów sprzyjały twórczej i konstruktywnej pracy. Kolejne spotkanie planowane jest na 24–25 czerwca 2017 r.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa