Poszukujemy recenzentów modyfikacji PPKZ

Zapraszamy do udziału w rekrutacji recenzentów do opracowania recenzji zmodyfikowanych podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ) w 9 grupach zawodowych.

Grupy zawodowe:

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji zadania 1. Opracowanie zmodyfikowanych PPKZ oraz suplementów do dyplomów, w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2: Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy”.

Szczegóły i zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Termin rekrutacji: do 22 czerwca 2017 r. do godziny 9.00.

Ostatnia aktualizacja: