Poszukujemy recenzentów modyfikacji podstaw programowych kształcenia w zawodach – rekrutacja uzupełniająca

Zapraszamy do udziału w rekrutacji uzupełniającej na recenzentów do opracowania recenzji zmodyfikowanych podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ) w 6 grupach zawodowych.Grupy zawodowe:

  • kosmetyka,
  • rybactwo śródlądowe,
  • ochrona osób i mienia,
  • ortoptyka,
  • technika dentystyczna,
  • technika ortopedyczna.

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji zadania 1. Opracowanie zmodyfikowanych PPKZ oraz suplementów do dyplomów, w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3: Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”.

Szczegóły i zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Termin rekrutacji: do 21 czerwca 2017 r. do godziny 23.59.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa