Młodzież – Szanse – Rozwój. Nowe szkolnictwo zawodowe dla nowoczesnej gospodarki

Konferencja poświęcona wsparciu szkolnictwa zawodowego z funduszy europejskich odbyła się 5 czerwca w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze. Przedstawione zostały m.in. projekty z zakresu modernizacji kształcenia zawodowego i doradztwa edukacyjno-zawodowego, realizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Rozmawiano także na temat mobilności i partnerstwa dla rozwoju kształcenia zawodowego w ramach programu Erasmus+. Udział w spotkaniu wzięli pracownicy MEN odpowiedzialni za fundusze strukturalne i kształcenie zawodowe, a także przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Sekretarz Stanu w MEN Marzena Machałek zachęcała dolnośląskich samorządowców, przedstawicieli specjalnych stref ekonomicznych oraz środowiska oświatowego do pełniejszego wykorzystywania dostępnych środków finansowych na rozwój szkolnictwa zawodowego. Wiceminister Machałek podkreślała, że wdrażana obecnie reforma edukacji ma na celu ściślejsze powiązanie szkół z pracodawcami. Wskazała również, że wyzwaniem jest doskonalenie i pozyskiwanie nowej kadry dla szkolnictwa zawodowego oraz rozwój doradztwa zawodowego. Podczas konferencji omówiono m.in. podział środków finansowanych w działaniach MEN dostępnych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój oraz w Regionalnych Programach Operacyjnych.

Ostatnia aktualizacja:

Młodzież – Szanse – Rozwój. Nowe szkolnictwo zawodowe dla nowoczesnej gospodarki

Konferencja poświęcona wsparciu szkolnictwa zawodowego z funduszy europejskich odbyła się 5 czerwca w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze. Przedstawione zostały m.in. projekty z zakresu modernizacji kształcenia zawodowego i doradztwa edukacyjno-zawodowego, realizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Rozmawiano także na temat mobilności i partnerstwa dla rozwoju kształcenia zawodowego w ramach programu Erasmus+. Udział w spotkaniu wzięli pracownicy MEN odpowiedzialni za fundusze strukturalne i kształcenie zawodowe, a także przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Sekretarz Stanu w MEN Marzena Machałek zachęcała dolnośląskich samorządowców, przedstawicieli specjalnych stref ekonomicznych oraz środowiska oświatowego do pełniejszego wykorzystywania dostępnych środków finansowych na rozwój szkolnictwa zawodowego. Wiceminister Machałek podkreślała, że wdrażana obecnie reforma edukacji ma na celu ściślejsze powiązanie szkół z pracodawcami. Wskazała również, że wyzwaniem jest doskonalenie i pozyskiwanie nowej kadry dla szkolnictwa zawodowego oraz rozwój doradztwa zawodowego. Podczas konferencji omówiono m.in. podział środków finansowanych w działaniach MEN dostępnych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój oraz w Regionalnych Programach Operacyjnych.

Ostatnia aktualizacja:

Młodzież – Szanse – Rozwój. Nowe szkolnictwo zawodowe dla nowoczesnej gospodarki

Konferencja poświęcona wsparciu szkolnictwa zawodowego z funduszy europejskich odbyła się 5 czerwca w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze. Przedstawione zostały m.in. projekty z zakresu modernizacji kształcenia zawodowego i doradztwa edukacyjno-zawodowego, realizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Rozmawiano także na temat mobilności i partnerstwa dla rozwoju kształcenia zawodowego w ramach programu Erasmus+. Udział w spotkaniu wzięli pracownicy MEN odpowiedzialni za fundusze strukturalne i kształcenie zawodowe, a także przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Sekretarz Stanu w MEN Marzena Machałek zachęcała dolnośląskich samorządowców, przedstawicieli specjalnych stref ekonomicznych oraz środowiska oświatowego do pełniejszego wykorzystywania dostępnych środków finansowych na rozwój szkolnictwa zawodowego. Wiceminister Machałek podkreślała, że wdrażana obecnie reforma edukacji ma na celu ściślejsze powiązanie szkół z pracodawcami. Wskazała również, że wyzwaniem jest doskonalenie i pozyskiwanie nowej kadry dla szkolnictwa zawodowego oraz rozwój doradztwa zawodowego. Podczas konferencji omówiono m.in. podział środków finansowanych w działaniach MEN dostępnych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój oraz w Regionalnych Programach Operacyjnych.

Ostatnia aktualizacja: