Kurs e-learningowy „Praca nauczyciela i doradcy na platformie Moodle – kurs dla zaawansowanych”

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego ogłasza rekrutację na bezpłatny kurs „Praca nauczyciela i doradcy na platformie Moodle – kurs dla zaawansowanych”

 realizowany w formie online na Platformie Edukacyjnej. Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli, którzy posiadają podstawową wiedzę i umiejętności pracy na Platformie Moodle uzyskaną na kursie „Jak przygotować kurs online na platformie Moodle” lub innym. Na tym kursie uczestnicy zdobędą zaawansowane umiejętności pracy na znanych i nieznanych składowych platformy Moodle. Będą wykonywali ćwiczenia praktyczne pracując zdalnie indywidualnie i grupowo. Wiedza i doświadczenie uzyskane po ukończeniu tego kursu pozwoli jego uczestnikom na szersze stosowanie wybranych składowych platformy Moodle – przeznaczonych do realizacji wyszukanych zadań edukacyjnych, dostosowując je do określonych wymagań metodycznych  i swoich potrzeb.

Rekrutacja zostanie zakończona w dniu 25.06.2017 r., godz. 23:55.
Chętnych zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnegoWięcej informacji: Andrzej Brzozowski email: andrzej.brzozowski@ore.edu.pl, telefon: (22) 345-37-13

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa