Etap 2. Rekrutacja uzupełniająca na Autorów i Redaktorów merytorycznych modyfikacji PPKZ – 11 grup zawodów

Zapraszamy do udziału w rekrutacji uzupełniającej na Autorów i Redaktorów merytorycznych modyfikacji podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ) do prac związanych z opracowaniem zmodyfikowanych PPKZ w ramach 11 grup zawodów:

 1. Blacharstwo i lakiernictwo samochodowe
 2. Izolacje przemysłowe
 3. Kamieniarstwo
 4. Mechanika precyzyjna i automatyka przemysłowa
 5. Obsługa portów i terminali
 6. Obuwnictwo
 7. Przemysł szklarski
 8. Przetwórstwo tworzyw sztucznych
 9. Ślusarstwo i mechanika
 10. Transport
 11. Żegluga śródlądowa i morska

Szczegóły i zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej OREw zakładce Zamówienia powyżej 30 000 euro

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2: Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy”.

Ostatnia aktualizacja: