Unieważnienie naboru na Wykonawcę diagnoz samorządowych dla 32 JST uczestniczących w pilotażu

Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako beneficjent projektu pozakonkursowego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”, informuje, że ze względów proceduralnych unieważnia nabór na Wykonawcę opracowania 32 diagnoz samorządowych dla jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w pilotażu (dotyczy ogłoszenia z dnia 15 maja  – termin zgłaszania do 22 maja 2017 r.). Jednocześnie informujemy, że ogłosimy nabór ponownie, w możliwie najkrótszym terminie.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa