Poszukujemy Wykonawcy do opracowania diagnoz samorządowych dla 32 JST uczestniczących w pilotażu

Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako beneficjent projektu pozakonkursowego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”,poszukuje Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa na wykonanie dzieła polegającego na opracowaniu 32 diagnoz samorządowych dla jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w pilotażu. Termin składania ofert – 31 maja 2017 r.

Załączniki:

Ogłoszenie – diagnozy dla JST
Załącznik nr 1 Wykaz JST
Załącznik nr 2 Formularz Zgłoszenia

Ostatnia aktualizacja: