Poszukujemy dwóch trenerów do prowadzenia szkoleń dla przedstawicieli JST oraz realizacji wsparcia w opracowaniu lokalnych planów podnoszenia jakości usług oświatowych oraz wspomagania szkół

Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako beneficjent projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukuje dwóch trenerów. Do ich obowiązków będzie należało:

  • prowadzenie zajęć szkoleniowych dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (różnego typu) w oparciu o przygotowane programy szkoleniowo-doradcze w ramach pilotażu programów;
  • udzielenie wsparcia przedstawicielom JST w opracowaniu lokalnych planów podnoszenia, jakości usług oświatowych oraz wspomagania szkół.

Termin składania ofert: 12 czerwca 2017 r.

Załączniki:

Ogłoszenie
Formularz zgłoszenia

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego