Porozumienia ze szkołami podpisane – startuje pilotaż szkoły ćwiczeń!

22 maja 2017 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół z województwa mazowieckiego, które będą uczestnikami pilotażu szkoły ćwiczeń, realizowanego w ramach projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”. Celem spotkania było podpisanie porozumień o współpracy w trakcie pilotażu planowanego w roku szkolnym 2017/2018.

Szkoły ćwiczeń zostały wyłonione w czterech obszarach przedmiotowych w trybie konkursowym. Szkoły te zaprosiły do wspólnej pracy także szkoły współpracujące. Wszystkie placówki otrzymały pozytywną opinię Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Beata Jancarz-Łanczkowska, wicedyrektor ORE, powitała gości, podziękowała szkołom za przystąpienie do projektu oraz podkreśliła rolę szkół ćwiczeń w systemie doskonalenia oraz kształcenia nauczycieli. Zwróciła także uwagę na ogrom pracy w trakcie realizacji sześciu kroków zmierzających do utworzenia szkoły ćwiczeń, a tym samym wypełnienia warunków konkursowych.

Funkcje szkoły ćwiczeń, harmonogram pracy, sposoby finansowania oraz procedury związane z organizacją i przebiegiem pilotażu omówiła Agnieszka Pietryka, kierownik projektu. Kolejnym etapem działań będzie wybór trenerów szkoły ćwiczeń, a następnie spotkanie inauguracyjne dla kadry szkoły ćwiczeń, które odbędzie się w czerwcu br.

W drugiej części spotkania Aleksandra Joniec-Kur omówiła treść porozumienia dotyczącego organizacji i przebiegu pilotażu, a także odpowiadała na pytania dyrektorów.

Wszystkim uczestnikom pilotażu szkoły ćwiczeń życzymy owocnej współpracy!

Szkoły biorące udział w pilotażu szkoły ćwiczeń 2017/2018

W obszarze przedmioty przyrodnicze: szkoła ćwiczeń – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim, szkoły współpracujące – No Bell, Szkoła Podstawowa Montessori w Konstancinie-Jeziornej; Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej; Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie.  W obszarze informatyka: szkoła ćwiczeń – I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, szkoły współpracujące – Szkoły Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Ciechanowie; Miejski Zespół Szkół nr 2 w Ciechanowie.   W obszarze matematyka: szkoła ćwiczeń – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 im. Gen. Zygmunta Berlinga w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Warszawie, szkoły współpracujące – Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Ch. Andersena w Radomiu; Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w warszawie.  W obszarze języki obce: szkoła ćwiczeń – XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa w Warszawie, szkoły współpracujące – Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi „Przy Łazienkach Królewskich” w Warszawie; Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie; Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wojska Obrony Powietrznej Kraju w Warszawie.

 

Kierownik projektu Agnieszka Pietryka prezentuje założenia projektu „Szkoła ćwiczeń”
Dyrektorzy szkół, w których realizowany będzie pilotaż „Modelu szkoły ćwiczeń”
Dyrektorzy szkół, w których realizowany będzie pilotaż „Modelu szkoły ćwiczeń”
Wicedyrektor ORE Beata Jancarz-Łanczkowska oraz Aleksandra Joniec-Kur podczas podpisywania porozumień ze szkołami
Wicedyrektor ORE Beata Jancarz-Łanczkowska oraz Aleksandra Joniec-Kur podczas podpisywania porozumień ze szkołami

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego