Kompetencje cyfrowe w nauczaniu i uczeniu się języków obcych – warsztaty w Grazu

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECJN) w Grazu ogłasza nabór na warsztaty dotyczące kompetencji cyfrowych w nauczaniu i uczeniu się języków obcych. Warsztaty skierowane są do nauczycieli, edukatorów, trenerów i doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach ponadpodstawowych, w szkolnictwie wyższym oraz w placówkach edukacji dla dorosłych. Wymagana znajomość języka angielskiego bądź francuskiego.

Informacje szczegółowe dotyczące warsztatów, terminów oraz refundacji kosztów uczestnictwa dostępne w załącznikach – w językach angielskim i francuskim.

Termin zgłoszenia uczestnictwa do punktu kontaktowego w ORE upływa 26 czerwca 2017. Spośród osób, które złożą swoja aplikację, zostanie wybrana jedna, najpełniej spełniająca wymagania opisane przez ECJN.

Załączniki:

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa