Etap: 2 – Rekrutacja uzupełniająca na Recenzentów modyfikacji PPKZ

Zapraszamy do udziału w rekrutacji uzupełniającej na Recenzentów do opracowania recenzji zmodyfikowanych podstaw programowych kształcenia PPKZ  w zawodach wramach 5 grup zawodów:

1.      Jubilerstwo

2.      Papiernictwo

3.      Tapicerstwo

4.      Wikliniarstwo

5.      Zegarmistrzostwo

Szczegóły i zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2: Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy

Termin rekrutacji: do 2 czerwca 2017  do godziny 23.59.

Ostatnia aktualizacja: