Zmiany w kształceniu zawodowym od 1 września 2017 r.

Yellow helmet,architect, level and project drawings
Yellow helmet,architect, level and project drawings

Reforma kształcenia zawodowego nakłada na dyrektora szkoły kształcącej w zawodach konieczność dostosowania organizacji kształcenia zawodowego do aktualnie obowiązującej podstawy programowej.

Ośrodek Rozwoju Edukacji, realizując projekt PO WER „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”, przygotowuje:

 • suplementy do dyplomów i kwalifikacji opracowane na podstawie zmodyfikowanych PPKZ (podstaw programowych kształcenia w zawodach),

 • ścieżki rozwoju zawodowego dla zawodów, dla których zmodernizowano podstawy programowe,

 • rekomendacje do programów i planów nauczania dla zawodów,

 • przykładowe plany i programy nauczania dla 202 zawodów.

Ponadto, odpowiadając na aktualne potrzeby środowiska edukacyjnego w tym zakresie, Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do zadawania pytań dotyczących wdrożenia reformy kształcenia zawodowego do szkół z dniem 1 września 2017 r. Pytania z obszaru kształcenia zawodowego można zadawać mailowo pod adresem reforma2017.zawodowe@ore.edu.pl lub telefonicznie. Odpowiedzą na nie pracownicy ORE.

Pytania mogą również dotyczyć zaplanowanych działań w projektach realizowanych przez ORE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja, np. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” oraz „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”. Produkty tych projektów wspomagają wdrażanie reformy kształcenia zawodowego.

Podajemy również numery telefonów, pod którymi w godzinach 8–16 można zadawać pytania:

 • Bogdan Kruszakin tel. 22 345-37-35
 • Małgorzata Koroś tel. 22 345-37-00 w. 317
 • Małgorzata Wójcik tel. 22 345-37-43
 • Andrzej Brzozowski tel. 22 345-37-13
 • Piotr Czajka tel. 22 345-37-80
 • Elżbieta Żochowska tel.22 345-37-76
 • Rafał Auch-Szkoda tel. 22 345-37-97
 • Anna Krajewska tel. 22 345-37-26

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego