Sieć nauczycieli języka hiszpańskiego – RedELEprof – Języki obce

15 grudnia 2016 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji podpisano memorandum dotyczące współpracy w ramach nowego polsko-hiszpańskiego projektu RedELEprof (Sieć nauczycieli języka hiszpańskiego).

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości nauczania języka hiszpańskiego w Polsce poprzez stworzenie spójnego systemu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli języka hiszpańskiego. Wspólne działania są kontynuacją dotychczasowej długotrwałej i owocnej współpracy pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Biurem Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce, reprezentującym Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu Królestwa Hiszpanii.

Projekt RedELEprof składa się z dwóch elementów: RedELEprof Centralnego i RedELEprof Regionalnego.

W ramach RedELEprof Centralnego liderzy wybrani w drodze szczegółowej rekrutacji dwa razy w roku kalendarzowym uczestniczą w trzydniowym szkoleniu doskonalącym w Sulejówku. W trakcie doskonalenia prowadzonego przez hiszpańskojęzycznych specjalistów zdobywają nową wiedzę oraz opracowują plan szkolenia, które sami przeprowadzą w swoim regionie.

Projekt RedELEprof Regionalny obejmuje warsztaty doskonalące prowadzone w języku hiszpańskim przez lidera w swoim regionie. Zaproszeni nauczyciele, wykorzystując zdobyte umiejętności, przygotowują konspekty zajęć, które następnie udostępniane są na stronie ORE. W tej chwili w sieci znajduje się pięciu liderów, po jednym z Mińska Mazowieckiego, Poznania, Gdańska, Torunia i Lublina. Liderzy zobowiązani są również do promowania działań związanych z językiem i kulturą hiszpańskojęzyczną.

Planujemy przygotowanie szkolenia e-learningowego dla uczestników szkoleń regionalnych.

Pierwsze spotkanie w ramach RedELEprof Centralny – pod hasłem „Wzbogacenie wiedzy o kulturze poprzez praktyczne wykorzystanie treści literackich”– odbyło się w dniach 24–26 lutego 2017.

Kontakt:

Anna Susek
specjalistka ds. języków romańskich
Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych
Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Aleje Ujazdowskie 28
00-478 Warszawa
tel: (22) 345 37 75
e-mail: anna.susek@ore.edu.pl

​lub:

Iwona Błaszkowska

​Consejería de Educación de la

Embajada de España en Polonia

Ul. Fabryczna 16/22

00-446 Warszawa
tel.: 226269811/12 – fax: 226220733

Informacje o liderach

INFORMACJE O LIDERZE REGION TYTUŁ SZKOLENIA MIEJSCE SZKOLENIA DATA SZKOLENIA
AGNIESZKA CHABROS woj. kujawsko-pomorskie  Techniki aktywizujące z wykorzystaniem materiałów autentycznych w nauczaniu języka hiszpańskiego – teksty literackie na różnych poziomach znajomości języka TORUŃ  9 czerwca 2017
MONIKA KALBARA woj. mazowieckie  Techniki aktywizujące z wykorzystaniem materiałów autentycznych w nauczaniu języka hiszpańskiego – teksty literackie na różnych poziomach znajomości języka MIŃSK MAZOWIECKI 10 czerwca 2017
FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ BERNAL woj. pomorskie Techniki aktywizujące z wykorzystaniem materiałów autentycznych w nauczaniu języka hiszpańskiego – teksty literackie na różnych poziomach znajomości języka SOPOT – Sopoteka 25 marca 2017

sobota

ANNA ZIMNOWODZKA woj. wielkopolskie Techniki aktywizujące z wykorzystaniem materiałów autentycznych w nauczaniu języka hiszpańskiego – teksty literackie na różnych poziomach znajomości języka POZNAŃ 8 kwietnia 2017

Konspekty opracowane w ramach szkolenia RedELEprof

Biogramy liderów:

Francisco José Sánchez Bernal – pracuję jako nauczyciel języka hiszpańskiego w Zespole Szkół Handlowych w Sopocie oraz w Ateneum – Szkole Wyższej w Gdańsku. Zajmuję się również opracowaniem nowych zadań i ćwiczeń służących do nauki języka hiszpańskiego. W pracy z uczniami staram się używać nowych technologii. I mam dużo szczęścia: moi uczniowie pomagają mi bardzo w tym zadaniu. W dzisiejszych czasach nasza młodzież jest przyzwyczajona do komunikowania się w inny sposób. Mają bardziej globalną wizję świata, są uważniejsi, gdy zajęcia prowadzone są w atrakcyjny sposób. Dlatego lubię być na bieżąco z nowymi metodami i nowymi narzędziami pracy, systematycznie przeglądam strony internetowe, blogi oraz kursy związane z nauczaniem języka hiszpańskiego jako obcego. Dużą przyjemność sprawia mi także uczestniczenie we wszelkich formach kształcenia zawodowego, podczas których mogę wymieniać się doświadczeniami z kolegami po fachu.

Soy profesor de español en un Liceo de Formación Profesional en Sopot y también lector en la Escuela Superior Ateneum en Gdańsk.. También colaboro con otros colegas en la creación y traducción de ejercicios de español a polaco y de polaco a español. Intento usar las nuevas tecnologías en clase siempre que es posible y tengo la suerte de que los alumnos me ayudan en la tarea. Hoy en día nuestros alumnos adolescentes están acostumbrados a comunicarse de otra forma. Ven el mundo de una manera más global. Atienden mejor cuando se les presentan los materiales de una manera más atractiva. Me gusta estar al día en cuanto a los nuevos métodos de enseñanza y el uso de nuevas herramientas. Por eso leo páginas web, blogs y cursos de aprendizaje por internet que están relacionados con la enseñanza.de ELE. Y también me encanta asistir a los talleres de formación, en los que además puedo intercambiar experiencias y con mis compañeros.

Monika_Kalbara

Monika Kalbara – jestem nauczycielką języka hiszpańskiego. Pasjonują mnie nowoczesne technologie w nauczaniu, lubię korzystać z innowacyjnych aplikacji oraz narzędzi. Kieruję się dewizą docendo discimus (ucząc innych, sami się uczymy), dlatego wiele inspiracji zawdzięczam moim uczniom oraz koleżankom i kolegom z pracy. Dbam o jasność przekazu i dynamikę lekcji. Pomagam efektywnie przejść przez proces edukacyjny w szkole ponadgimnazjalnej, dostosowując styl nauczania do danej klasy. Uwielbiam przekazywać swoją wiedzę oraz dzielić się doświadczeniem. Niestrudzenie badam blogi hiszpańskich i polskich nauczycieli oraz metodyków, gdzie zgłębiam sposoby na ciekawe prowadzenie lekcji. Wierzę, że nie ma nudnych tematów ani trudnej gramatyki, a sposoby zaciekawiania ucznia są uniwersalne i w zasięgu naszej ręki. Moje autorskie ćwiczenia przygotowujące do matury z języka hiszpańskiego wydałam w formie Repetytorium języka hiszpańskiego. Współpracuję z warszawską OKE jako egzaminator maturalny. Mam to szczęście, że udało mi się w życiu połączyć zawód i pasję. Ale na tym nie koniec. Ciągle się uczę, staram się doskonalić,  a w pracy słucham przede wszystkim swoich uczniów. Staram się ciągle podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

Soy una profesora de español. Me fascinan las nuevas tecnologías que poseen la capacidad de enriquecer significativamente la enseñanza, me gusta usar las aplicaciones y herramientas innovadoras durante las clases. Sigo el lema docendo discimus  (enseñando, aprendemos), por eso mi fuente de inspiración son mis alumnos y colegas de trabajo. La claridad y la dinámica en la clase es muy importante para mi. Trato de manejar a mis estudiantes en la  manera efectiva a través del proceso educativo en la escuela secundaria adaptando el estilo de enseñanza a cada clase. Me encanta enseñar y compartir mi experiencia.  Investigo los blogs de profesores de español y polaco, y de los metodólogos y trato de encontar las formas más interesantes de realizar las clases. Creo que no hay temas aburridos o la gramática difícil, y las formas de interesar a los estudiantes son universales y dentro de nuestro alcance. Escribí un libro que se consta de los ejercicios que preparan a los esstudiantes a su examen final.  Coopero con la Junta de Examinadores de los examenes finales. Tengo la suerte de unir a mi profesión con mi pasión. Pero esto no es el final. Todavía estoy aprendiendo, tratando de mejorar, sobre todo en mi trabajo escucho a mis estudiantes. Trato de mejorar constantemente mis conocimientos profesionales.

 

Anna Zimnowodzka

Z wykształcenia jestem iberystką i historykiem sztuki. Fascynacja językiem, kulturą i sztuką krajów hiszpańskojęzycznych towarzyszy mi od wielu lat i dokładam wszelkich starań, by wciąż się rozwijała. Nieustannie podróżuję na Półwysep Iberyjski i wciąż zachwycam się nowo odkrytymi zakątkami. Moje zamiłowanie do języka i kultury krajów hiszpańskojęzycznych przeniosłam na grunt zawodowy. Uczyłam języka hiszpańskiego na wszystkich poziomach zaawansowania i w bardzo zróżnicowanych grupach wiekowych (młodzież, studentów, dorosłych). W czasie kilkunastu lat pracy staram się dopasowywać do potrzeb moich uczniów, dyskretnie poznawać ich świat, zainteresowania oraz pasje. Bardzo chętnie wychodzę naprzeciw nowym technologiom, z przyjemnością biorę udział w różnych formach szkoleniowych i bardzo cenię sobie wymianę doświadczeń. Jestem autorem Międzyszkolnego Konkursu Języka Hiszpańskiego (dla uczniów gimnazjów) dla województwa wielkopolskiego, certyfikowanym tutorem oraz egzaminatorem maturalnym.

Por formación y pasión soy profesora de espańol y historiadora del arte. La fascinación por la lengua, la cultura y el arte de los países de habla hispana me acompaña desde hace muchos años y hago todo lo posible para que siga creciendo. Viajo constantemente a la Península Ibérica y sigo admirando los lugares recién descubiertos. La pasión por la lengua y la cultura de los países de habla hispana la llevé al terreno profesional. Enseñé español en todos los niveles y en diferentes grupos de edad (jóvenes, estudiantes, adultos). Durante varios años de trabajo traté de adaptarme a las necesidades de mis alumnos, explorar de la manera discreta su mundo y conocer sus aficiones y pasiones. Me encanta salir por delante de las nuevas tecnologías, me gusta participar en diversas formas de formación profesional y aprecio mucho el intercambio de experiencias entre los profesores. Soy autora de Międzyszkolny Konkurs Języka Hiszpańskiego (para los alumnos de los “gimzajum”) para la región de Wielkopolska, “tutor” certificado y examinador oficial de los examenes de selectividad (MATURA).

Agnieszka Chabros

Jestem nauczycielką języka hiszpańskiego w ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu, gdzie pracuję z uczniami zdolnymi.

Ukończyłam dwie filologie obce – jestem magistrem filologii hiszpańskiej oraz filologii angielskiej. Większą część swojego życia zawodowego przepracowałam w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu, zajmując się edukacją przyszłych nauczycieli języków obcych. Posiadam również doświadczenie w pracy jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na kierunku „Lingwistyka stosowana – język francuski z językiem hiszpańskim”. Obecnie nadal pracuję w obszarze doskonalenia nauczycieli na stanowisku konsultanta ds. języków obcych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.

Uwielbiam język hiszpański i kulturę krajów hiszpańskojęzycznych. Staram się przekazać moją pasję i miłość do tego języka moim uczniom. Bez przerwy poszukuję nowych rozwiązań dydaktycznych, staram się poszerzać swoją wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii. Interesuje mnie zagadnienie dwujęzyczności oraz CLIL (zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe).

Nie przestaję się uczyć, ponieważ jestem przekonana, że dobry nauczyciel języka nie powinien przestawać sam się rozwijać, aby być nieustającym źródłem inspiracji dla swoich uczniów, którzy stają się coraz bardziej wymagający. Każdego roku uczestniczę w kilku szkoleniach metodycznych organizowanych zarówno w Hiszpanii, jak i w Polsce. Innym Fascynuje mnie także coaching – jestem zawodowym coachem i posiadam akredytację ACC ICF (International Coach Federation). Pasja ta pomaga mi rozwijać się jako nauczyciel i jako człowiek.

Soy profesora de español en el Conjunto de Escuelas Gimnazjum y Liceo Académico de la Universidad N. Copérnico en Torun donde trabajo con los alumnos superdotados. Soy licenciada en Filología Hispánica y Filología Inglesa. La mayor parte de mi vida profesional trabajé en el Instituto Superior de la Formación de Profesorado de Idiomas Extranjeros en Torun, con futuros profesionales dedicados a la enseñanza de idiomas.

Trabajé también en la Universidad Nicolás Copérnico en Torun en el Departamento de Lingüística Aplicada (la combinación lingüística español – francés). Ahora sigo trabajando en el ámbito del desarrollo profesional del profesorado en Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli en Torun donde soy asesora del ámbito lingüístico.

Me encanta el idioma español y la cultura de los paises hispanohablantes. Intento transmitir mi pasión y mi amor por la lengua española a mis estudiantes. Como profesora, busco constantemente nuevas soluciones didácticas, intento ampliar mis conocimientos de las nuevas tecnologías. Me interesa mucho el tema de bilingüismo y la enseñanza AICLE. No paro de aprender porque estoy convencida de que un buen profesor de ELE debe seguir creciendo para ser una fuente de inspiración para sus alumnos- cada vez más exigentes. Cada año participo con regularidad en los cursos específicos para profesorado organizados tanto en España como en Polonia.

Soy también coach profesional acreditada por la ICF (International Coach Federation). Es una materia que me fascina y me ayuda a crecer a nivel personal y profesional.

Ostatnia aktualizacja: 11 kwietnia 2018

Idź do góry