Ogólnopolski Dzień Talentów – 21 marca

Zapraszamy wszystkie Szkoły Odkrywców Talentów i Miejsca Odkrywania Talentów do podejmowania działań związanych z obchodami Dnia Talentów. Zachęcamy, aby w szkołach i placówkach odbyły się prezentacje mocnych stron uczniów, a także form i metod pracy nauczycieli.

Z badań wynika, że nauczyciele osiągający wybitne wyniki w pracy z uczniami zdolnymi charakteryzują się entuzjazmem, pasją, poczuciem misji. Niech to zaangażowanie znajdzie odzwierciedlenie w różnorodnych inicjatywach podejmowanych na rzecz wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych, niezależnie od terminu realizacji wydarzenia.

Polecamy materiały ORE z zakresu rozwijania zdolności i pracy z uczniem zdolnym.

Ostatnia aktualizacja: