Konkurs „Szkoła zawodowa najwyższej jakości 2017”

Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Mazowieckim Kuratorium Oświaty, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli  ogłasza w roku szkolnym 2016/2017 drugą edycję konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia o nagrodę „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”.

Zapraszamy wszystkie szkoły zawodowe do zgłaszania wdrażanych rozwiązań mających na celu zapewnienie jakości kształcenia. Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie www.najlepszazawodowa.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 kwietnia 2017 r. o godz. 16.00 – liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora konkursu.

Dobre praktyki należy opisać w karcie zgłoszeniowej, a następnie przesłać ją na adres: konkurs@najlepszazawodowa.pl.

Lista finalistów konkursu zostanie umieszczona na stronie Organizatora www.najlepszazawodowa.pl do 15 maja. Laureaci zostaną powiadomieni pisemnie i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się 8 czerwca w Warszawie.

Wszelkie dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod adresem e-mail: konkurs@najlepszazawodowa.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Ostatnia aktualizacja:

Konkurs „Szkoła zawodowa najwyższej jakości 2017”

Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Mazowieckim Kuratorium Oświaty, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli  ogłasza w roku szkolnym 2016/2017 drugą edycję konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia o nagrodę „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”.

Zapraszamy wszystkie szkoły zawodowe do zgłaszania wdrażanych rozwiązań mających na celu zapewnienie jakości kształcenia. Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie www.najlepszazawodowa.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 kwietnia 2017 r. o godz. 16.00 – liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora konkursu.

Dobre praktyki należy opisać w karcie zgłoszeniowej, a następnie przesłać ją na adres: konkurs@najlepszazawodowa.pl.

Lista finalistów konkursu zostanie umieszczona na stronie Organizatora www.najlepszazawodowa.pl do 15 maja. Laureaci zostaną powiadomieni pisemnie i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się 8 czerwca w Warszawie.

Wszelkie dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod adresem e-mail: konkurs@najlepszazawodowa.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa