„Jak uczyć o historii Zagłady”, czyli polsko-francuskie seminarium dla nauczycieli

„Jak uczyć o historii Zagłady” to polsko-francuskie seminarium zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Memorial de La Shoah w Paryżu, we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Odbywało się w Warszawie w dniach 12–17 lutego 2017 r. Uroczystego otwarcia dokonali dr Beata Jancarz-Łanczkowska – wicedyrektor ORE oraz Bruno Bayer – dyrektor ds. stosunków międzynarodowych Memorial de la Shoah.

Warsztat był ukoronowaniem siedmioletniej współpracy ORE i Memorial de La Shoah, której głównym spoiwem jest przygotowanie nauczycieli do nauczania o Holokauście. Edukatorzy
z Polski i Francji po raz drugi spotkali się na wspólnych warsztatach (pierwszy raz w 2015 r.). Celami polsko-francuskiego projektu są:

  • zapoznanie się nauczycieli z najnowszymi osiągnięciami nauki historycznej w zakresie historii i kultury Żydów;
  • uświadomienie sobie zmian dokonujących się w interpretacji wydarzeń i procesów historycznych, zwłaszcza w historii najnowszej;
  • rozwijanie umiejętności krytycznej analizy i interpretacji przekazów źródłowych;
  • zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do nauczania o prawach człowieka
    i historii mniejszości żydowskiej w Polsce oraz o historii Holokaustu i jego skutkach;
  • wzbogacenie warsztatu pracy, wsparcie metodyczne o doświadczenie międzynarodowe.

Chodzi zatem o szeroko rozumianą wymianę doświadczeń oraz refleksji nauczycielek
i nauczycieli z obu krajów na temat metod i technik edukacyjnych, związanych z nauczaniem o Zagładzie.

Projekt obejmuje: prezentacje, warsztaty i wykłady prowadzone przez przedstawicieli obu stron projektu, dyskusje o filmach poświęconych Shoah, wizyty w miejscach związanych
z historią (Warszawa) i Zagładą Żydów polskich (Chełmno nad Nerem), zwiedzanie Muzeum POLIN w Warszawie.

Spotkanie edukatorów z różnych regionów Francji i Polski z pewnością dało początek nowym przedsięwzięciom, różnym formom współpracy, możliwości stworzenia jeszcze głębszej
i szerzej zakrojonej wymiany nauczycielskich doświadczeń.

Zachęcamy do zapoznania się z relacjami uczestników.

Pani wicedyrektor dr Beatę Jancarz-Łanczkowską wita uczestników seminarium
Powitanie uczestników seminarium przez Pana Bruno Boyera , kierownika stosunków międzynarodowych w Memoriale de la Shoah
Wykład wprowadzający „Pamięć francuska”, Jean-Yves Potel i Philippe Boukara
Zwiedzanie byłego obozu Zagłady w Chełmnie – dr. Piotr Wąsowicz
Podczas wizyty w byłym obozie Zagłady w Chełmie
Na szlaku byłego Getta Warszawskiego
Na szlaku byłego Getta Warszawskiego
Multimedialne zwiedzanie byłego Getta w Warszawie
Uczestnicy seminarium Polsko-Francuskiego
Uczestnicy seminarium Polsko-Francuskiego

 

Załączniki:

Relacje uczetników seminarium

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa