Jak uczyć języków? – Dołącz do sieci!

W ramach projektu „Zwiększenie skuteczności działań pracowników instytucji systemu wspomagania w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów” powstały  ogólnopolskie sieci współpracy i samokształcenia, między innymi:  Wspomaganie pracy szkoły w zakresie pracy z uczniem władającym językiem polskim w stopniu niewystarczającym do podjęcia nauki w polskiej szkole (sieć 9) oraz  Nie tylko o kompetencjach językowych – czyli jak wspomagać szkołę w zakresie języków obcych (sieć 12).

Sieci już działają, uczestnicy wymieniają się doświadczeniami, wspólnie poszukują nowych rozwiązań, doskonalą swój warsztat pracy w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów oraz wspomagania szkół. Osoby zainteresowane dołączeniem do grona uczestników prosimy o kontakt z koordynatorem sieci – Mariną Warsimaszwili, marina.warsimaszwili@ore.edu.pl

Więcej informacji na stronie projektu „Zwiększenie skuteczności działań pracowników instytucji systemu wspomagania w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów”.

Ostatnia aktualizacja: