Trwają prace sieci – dołącz do nas!

W styczniu rozpoczęły pracę ogólnopolskie sieci współpracy i samokształcenia. W 12 tematycznych sieciach uczestniczy blisko 300 pracowników odpowiedzialnych za wspomaganie szkół. Wymieniają się doświadczeniami, wspólnie poszukują nowych rozwiązań, doskonalą swój warsztat pracy w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów. Osoby zainteresowane dołączeniem do grona uczestników prosimy o kontakt z koordynatorem danej sieci.

Sieć współpracy to grupa pracowników systemu edukacji, których łączy wspólnota zainteresowań danym obszarem tematycznym. Sieć kieruje się zasadami wypracowanymi przez jej członków. Uczestnicy są odpowiedzialni za przebieg i efekty pracy sieci. To wyzwanie i szansa zarazem. Wymiana doświadczeń, możliwość korzystania z mądrości innych osób, bieżące konsultowanie wątpliwości – to wszystko składa się na efektywne wsparcie w rozstrzyganiu różnych sytuacji zawodowych.

Uczestnicy omawiają wiele kwestii związanych z obecnie wprowadzaną reformą edukacji. Koordynatorzy sieci to osoby uczestniczące w innych działaniach związanych z wdrażaniem reformy. W trakcie pracy będą się dzielić z uczestnikami swoją wiedzą z zakresu nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego i innych zapisów prawa w danym obszarze pracy sieci.

Sieci skierowane są do:

  • pracowników placówek: placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych;
  • doradców metodycznych;
  • trenerów oświaty.

Od uczestników sieci oczekuje się aktywnego zaangażowania w działania związane ze wspomaganiem w swoim rejonie, tj. prowadzenia wspomagania co najmniej jednej szkoły/przedszkola/placówki lub koordynowania jednej sieci współpracy i samokształcenia.

Każda z sieci zakłada aktywność uczestników podczas pracy online na platformie www.doskonaleniewsieci.pl oraz udział w spotkaniach stacjonarnych (co najmniej jednym). Praca sieci zakończy się w grudniu 2017r.

Osoby zainteresowane dołączeniem do poszczególnych sieci  są proszę o kontakt mailowy z koordynatorem. Liczba miejsc w sieci jest ograniczona. Obecnie pracujemy w następujących obszarach:

 NUMER I TYTUŁ SIECI

KOORDYNATOR SIECI

Sieć 1. Jak zachęcić uczniów do czytania? Wspomaganie szkoły w rozwijaniu postaw czytelniczych uczniów

Katarzyna Koletyńska

katarzyna.koletynska@ore.edu.pl

Sieć 2. Jak rozwijać umiejętność uczenia się uczniów?

Bogusława Kalinowska

boguslawa.kalinowska@ore.edu.pl

Sieć 3. Solo czy w zespole? – rozwój nauczycieli i szkoły

Hanna Chilmon

hanna.chilmon@ore.edu.pl

Sieć 4. Metody aktywizujące w rozwijaniu kompetencji porozumiewania się w języku ojczystym

Agnieszka Romerowicz

agnieszka.romerowicz@ore.edu.pl

Sieć 5. Wspomaganie nauczycieli w kształtowaniu postaw kreatywności i innowacyjności uczniów

Agnieszka Romerowicz

agnieszka.romerowicz@ore.edu.pl

Sieć 6. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów ze specjalnymi potrzebami

Monika Dobrowolska

monika.dobrowolska@ore.edu.pl

Sieć 7. Wspieranie szkoły w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Monika Dobrowolska

monika.dobrowolska@ore.edu.pl

Sieć 8. Wspomaganie pracy nauczycieli przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej w rozwijaniu wybranych kompetencji kluczowych uczniów

Iwona Konopka

iwona.konopka@ore.edu.pl

Sieć 9. Wspomaganie pracy szkoły w zakresie pracy z uczniem władającym językiem polskim w stopniu niewystarczającym do podjęcia nauki w polskiej szkole

Marina Warsimaszwili

marina.warsimaszwili@ore.edu.pl

Sieć 10. Rozwijanie myślenia naukowego uczniów w edukacji matematyczno-przyrodniczej

Piotr Zwoliński

piotr.zwolinski@ore.edu.pl

Sieć 11. TIK w rozwijaniu kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów

Piotr Zwoliński

piotr.zwolinski@ore.edu.pl

Sieć 12. Nie tylko o kompetencjach językowych – czyli jak wspomagać szkołę w zakresie języków obcych

Marina Warsimaszwili

marina.warsimaszwili@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja:

Trwają prace sieci – dołącz do nas!

W styczniu rozpoczęły pracę ogólnopolskie sieci współpracy i samokształcenia. W 12 tematycznych sieciach uczestniczy blisko 300 pracowników odpowiedzialnych za wspomaganie szkół. Wymieniają się doświadczeniami, wspólnie poszukują nowych rozwiązań, doskonalą swój warsztat pracy w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów. Osoby zainteresowane dołączeniem do grona uczestników prosimy o kontakt z koordynatorem danej sieci.

Sieć współpracy to grupa pracowników systemu edukacji, których łączy wspólnota zainteresowań danym obszarem tematycznym. Sieć kieruje się zasadami wypracowanymi przez jej członków. Uczestnicy są odpowiedzialni za przebieg i efekty pracy sieci. To wyzwanie i szansa zarazem. Wymiana doświadczeń, możliwość korzystania z mądrości innych osób, bieżące konsultowanie wątpliwości – to wszystko składa się na efektywne wsparcie w rozstrzyganiu różnych sytuacji zawodowych.

Uczestnicy omawiają wiele kwestii związanych z obecnie wprowadzaną reformą edukacji. Koordynatorzy sieci to osoby uczestniczące w innych działaniach związanych z wdrażaniem reformy. W trakcie pracy będą się dzielić z uczestnikami swoją wiedzą z zakresu nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego i innych zapisów prawa w danym obszarze pracy sieci.

Sieci skierowane są do:

  • pracowników placówek: placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych;
  • doradców metodycznych;
  • trenerów oświaty.

Od uczestników sieci oczekuje się aktywnego zaangażowania w działania związane ze wspomaganiem w swoim rejonie, tj. prowadzenia wspomagania co najmniej jednej szkoły/przedszkola/placówki lub koordynowania jednej sieci współpracy i samokształcenia.

Każda z sieci zakłada aktywność uczestników podczas pracy online na platformie www.doskonaleniewsieci.pl oraz udział w spotkaniach stacjonarnych (co najmniej jednym). Praca sieci zakończy się w grudniu 2017r.

Osoby zainteresowane dołączeniem do poszczególnych sieci  są proszę o kontakt mailowy z koordynatorem. Liczba miejsc w sieci jest ograniczona. Obecnie pracujemy w następujących obszarach:

 NUMER I TYTUŁ SIECI

KOORDYNATOR SIECI

Sieć 1. Jak zachęcić uczniów do czytania? Wspomaganie szkoły w rozwijaniu postaw czytelniczych uczniów

Katarzyna Koletyńska

katarzyna.koletynska@ore.edu.pl

Sieć 2. Jak rozwijać umiejętność uczenia się uczniów?

Bogusława Kalinowska

boguslawa.kalinowska@ore.edu.pl

Sieć 3. Solo czy w zespole? – rozwój nauczycieli i szkoły

Hanna Chilmon

hanna.chilmon@ore.edu.pl

Sieć 4. Metody aktywizujące w rozwijaniu kompetencji porozumiewania się w języku ojczystym

Agnieszka Romerowicz

agnieszka.romerowicz@ore.edu.pl

Sieć 5. Wspomaganie nauczycieli w kształtowaniu postaw kreatywności i innowacyjności uczniów

Agnieszka Romerowicz

agnieszka.romerowicz@ore.edu.pl

Sieć 6. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów ze specjalnymi potrzebami

Monika Dobrowolska

monika.dobrowolska@ore.edu.pl

Sieć 7. Wspieranie szkoły w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Monika Dobrowolska

monika.dobrowolska@ore.edu.pl

Sieć 8. Wspomaganie pracy nauczycieli przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej w rozwijaniu wybranych kompetencji kluczowych uczniów

Iwona Konopka

iwona.konopka@ore.edu.pl

Sieć 9. Wspomaganie pracy szkoły w zakresie pracy z uczniem władającym językiem polskim w stopniu niewystarczającym do podjęcia nauki w polskiej szkole

Marina Warsimaszwili

marina.warsimaszwili@ore.edu.pl

Sieć 10. Rozwijanie myślenia naukowego uczniów w edukacji matematyczno-przyrodniczej

Piotr Zwoliński

piotr.zwolinski@ore.edu.pl

Sieć 11. TIK w rozwijaniu kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów

Piotr Zwoliński

piotr.zwolinski@ore.edu.pl

Sieć 12. Nie tylko o kompetencjach językowych – czyli jak wspomagać szkołę w zakresie języków obcych

Marina Warsimaszwili

marina.warsimaszwili@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: