Szkolenia dla kadr nadzoru pedagogicznego

Zapraszamy kuratorów i wizytatorów do udziału w szkoleniach realizowanych dla kadr nadzoru pedagogicznego w ramach pilotażu ramowego programu szkoleniowego. Program opracowany został w projekcie „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty”.

Szkoleniem obejmiemy 32 osoby – po dwie z każdego województwa. Uczestnicy będą pracować w dwóch 16-osobowych grupach szkoleniowych.

Terminy szkoleń są jednakowe dla obydwu grup, tj.:

  • I zjazd każdej grupy: 13–14 marca 2017 r.
  • II zjazd każdej grupy: 3–4 kwietnia 2017 r.

Celem szkolenia jest wsparcie pracowników nadzoru pedagogicznego w takim planowaniu i organizowaniu wspomagania pracy szkół/placówek, które zapewni ich dyrektorom realną pomoc w procesie zarządzania adekwatnym do potrzeb współczesnej edukacji.

W ramach szkolenia przewidziano realizację 4 modułów:

  1. Wspomaganie pracy szkoły/placówki – wprowadzenie do szkolenia.
  2. Rozwój kompetencji kluczowych w procesie edukacji.
  3. Rola nadzoru pedagogicznego we wspomaganiu szkoły/placówki w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów.
  4. Profil kompetencyjny wizytatora.

Szkolenie jest pilotażem ramowego programu szkoleniowego, który będzie stanowić wkład do regulaminu konkursu, zaplanowanego do ogłoszenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jeszcze w 2017 r., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 2.10). Uczestnicy szkolenia w trakcie zajęć wezmą udział w procesie konsultacji, a ich uwagi będą miały wpływ na modyfikację programów szkoleń, które będą realizowane w całej Polsce.

Szczegółowe informacje o programie spotkania oraz rejestracja

Nabór uczestników prowadzony jest do 1 marca 2017 r.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa