Poszukujemy redaktora merytorycznego materiałów dot. kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje osoby do do redakcji merytorycznej zestawu materiałów szkoleniowych, służących wspomaganiu szkół w rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26 lutego 2017 r.

Materiały będą wykorzystywane w trakcie szkoleń pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów oświaty. Będą również służyć do pracy z radami pedagogicznymi i zespołami nauczycieli w trakcie wspomagania szkół.  

Materiały  obejmują scenariusze szkoleń i materiały szkoleniowe:

  1. Scenariusze szkoleń dla pracowników systemu wspomagania
  2. Materiały szkoleniowe spójne z w/w scenariuszami
  3. Uwagi do realizacji szkoleń, służące trenerom, którzy będą  wykorzystywać w/w scenariusze
  4. Materiały pomocnicze służące wspomaganiu szkół

Pełna treść ogłoszenia wraz załącznikami.

 

Ostatnia aktualizacja: