Pilotaż szkoły ćwiczeń w województwie mazowieckim – spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym w ramach projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”, które odbędzie się 28 lutego 2017 w Warszawie. Podczas spotkania, oprócz opracowanej koncepcji szkoły ćwiczeń, zostaną zaprezentowane założenia organizacyjne pilotażu, który będzie prowadzony w roku szkolnym 2017/2018 w 11 szkołach w województwie mazowieckim. Ważnym punktem programu będzie również omówienie kryteriów wyboru szkoły na szkołę ćwiczeń oraz procedur zgłaszania szkoły do pilotażu.

Na spotkanie zapraszamy pracowników placówek doskonalenia, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych, nauczycieli i dyrektorów szkół, pracowników kuratoriów oświaty, organów prowadzących szkoły, uczelni kształcących nauczycieli oraz ośrodków edukacji pozaformalnej zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego. Więcej informacji o spotkaniu oraz formularz rejestracyjny.

 

Ostatnia aktualizacja:

Pilotaż szkoły ćwiczeń w województwie mazowieckim – spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym w ramach projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”, które odbędzie się 28 lutego 2017 w Warszawie. Podczas spotkania, oprócz opracowanej koncepcji szkoły ćwiczeń, zostaną zaprezentowane założenia organizacyjne pilotażu, który będzie prowadzony w roku szkolnym 2017/2018 w 11 szkołach w województwie mazowieckim. Ważnym punktem programu będzie również omówienie kryteriów wyboru szkoły na szkołę ćwiczeń oraz procedur zgłaszania szkoły do pilotażu.

Na spotkanie zapraszamy pracowników placówek doskonalenia, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych, nauczycieli i dyrektorów szkół, pracowników kuratoriów oświaty, organów prowadzących szkoły, uczelni kształcących nauczycieli oraz ośrodków edukacji pozaformalnej zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego. Więcej informacji o spotkaniu oraz formularz rejestracyjny.

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa