Europejskie projekty przyszłej współpracy w obszarze kształcenia i szkolenia – nabór wniosków

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków na Europejskie projekty przyszłej współpracy w obszarze kształcenia i szkolenia. Nabór wniosków odbywa się w ramach Programu Erasmus + Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk – inicjatywy dotyczące innowacji w zakresie polityki.

Celem projektów przyszłej współpracy jest:

 • zidentyfikowanie, sprawdzenie, rozwinięcie lub ocena innowacyjnych metod w stosunku do polityk, które mogą być włączone w główny nurt oraz stanowić wkład w poprawę systemów kształcenia i szkolenia,
 • zapewnienie dogłębnej wiedzy na temat grup docelowych, uczenia się, nauczania bądź szkolenia, a także skuteczne metody i narzędzia ułatwiające rozwój odpo­wiednich strategii,
 • wypracowanie wniosków istotne dla decydentów w obszarze kształcenia i szkolenia na wszystkich szczeblach.

Wnioski składane w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie muszą dotyczyć jednego z pięciu priorytetów opisanych poniżej:

 • pozyskiwanie podstawowych umiejętności przez osoby dorosłe o niskich kwalifikacjach,
 • propagowanie rozwiązań opartych na wynikach w przypadku kształcenia i szkolenia zawodowego,
 • promowanie innowacyjnych technologii w dziedzinie poradnictwa zawodowego,
 • profesjonalizacja pracowników (edukacja szkolna, w tym wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem),
 • osiąganie celów odnowionej strategii UE na rzecz szkolnictwa wyższego.

Termin składania wniosków upływa 14 marca 2017 roku o godz. 12:00 (CET/CEST, czasu w Brukseli)

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.

Ostatnia aktualizacja:

Europejskie projekty przyszłej współpracy w obszarze kształcenia i szkolenia – nabór wniosków

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków na Europejskie projekty przyszłej współpracy w obszarze kształcenia i szkolenia. Nabór wniosków odbywa się w ramach Programu Erasmus + Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk – inicjatywy dotyczące innowacji w zakresie polityki.

Celem projektów przyszłej współpracy jest:

 • zidentyfikowanie, sprawdzenie, rozwinięcie lub ocena innowacyjnych metod w stosunku do polityk, które mogą być włączone w główny nurt oraz stanowić wkład w poprawę systemów kształcenia i szkolenia,
 • zapewnienie dogłębnej wiedzy na temat grup docelowych, uczenia się, nauczania bądź szkolenia, a także skuteczne metody i narzędzia ułatwiające rozwój odpo­wiednich strategii,
 • wypracowanie wniosków istotne dla decydentów w obszarze kształcenia i szkolenia na wszystkich szczeblach.

Wnioski składane w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie muszą dotyczyć jednego z pięciu priorytetów opisanych poniżej:

 • pozyskiwanie podstawowych umiejętności przez osoby dorosłe o niskich kwalifikacjach,
 • propagowanie rozwiązań opartych na wynikach w przypadku kształcenia i szkolenia zawodowego,
 • promowanie innowacyjnych technologii w dziedzinie poradnictwa zawodowego,
 • profesjonalizacja pracowników (edukacja szkolna, w tym wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem),
 • osiąganie celów odnowionej strategii UE na rzecz szkolnictwa wyższego.

Termin składania wniosków upływa 14 marca 2017 roku o godz. 12:00 (CET/CEST, czasu w Brukseli)

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa